Grundlov

Grundlov
En grundlov ligger de basale rammer for et land eller en stat. I Danmark har vi Danmarks Riges Grundlov.

Danske encyklopædi.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • grundlov — grund|lov sb., en, e, ene, i sms. grundlovs , fx grundlovsændring, dog grundlov i grundlovgivende …   Dansk ordbog

  • Danmarks Riges Grundlov — Die verfassungsgebende Reichsversammlung trat erstmals am 23. Oktober 1848 zusammen. Gemälde von Constantin Hansen, Schloss Frederiksborg, Hillerød Das Grundgesetz Dänemarks (offiziell Danmarks Riges Grundlov – „Grundgesetz des (König )Reichs… …   Deutsch Wikipedia

  • Danmarks Riges Grundlov — blev underskrevet i sin oprindelige form 5. juni 1849 af Frederik 7. Denne dato markerede dermed Danmarks overgang fra enevælde til konstitutionelt monarki. Siden er grundloven blevet revideret i 1866, 1915 og 1953. Grundloven fra 1953 er den der …   Danske encyklopædi

  • Konstitutionelt monarki — Et konstitutionelt monarki er et demokratisk regeringssystem, hvor statsoverhovedet er en monark, normalt under en skreven grundlov. En undtagelse er Storbritannien, som har et af de ældste konstitutionelle monarkier men ikke har en skreven… …   Danske encyklopædi

  • Dänische Verfassung — Die verfassungsgebende Reichsversammlung trat erstmals am 23. Oktober 1848 zusammen. Gemälde von Constantin Hansen, Schloss Frederiksborg, Hillerød Das Grundgesetz Dänemarks (offiziell Danmarks Riges Grundlov – „Grundgesetz des (König )Reichs… …   Deutsch Wikipedia

  • Dänisches Grundgesetz — Die verfassungsgebende Reichsversammlung trat erstmals am 23. Oktober 1848 zusammen. Gemälde von Constantin Hansen, Schloss Frederiksborg, Hillerød Das Grundgesetz Dänemarks (offiziell Danmarks Riges Grundlov – „Grundgesetz des (König )Reichs… …   Deutsch Wikipedia

  • Grundgesetz Dänemarks — Die verfassungsgebende Reichsversammlung trat erstmals am 23. Oktober 1848 zusammen. Gemälde von Constantin Hansen, Schloss Frederiksborg, Hillerød Das Grundgesetz Dänemarks (offiziell Danmarks Riges Grundlov – „Grundgesetz des (König )Reichs… …   Deutsch Wikipedia

  • Constitution of Norway — Norway This article is part of the series: Politics and government of Norway …   Wikipedia

  • Jón Sigurðsson — (June 17, 1811 ndash; December 7, 1879) was the leader of the 19th century Icelandic independence movement.Born at Hrafnseyri, near Arnarfjörður in the Westfjords area of Iceland, he was the son of a pastor, Sigurður Jónsson. He moved to… …   Wikipedia

  • Landsting (Denmark) — The Landsting was a house of the Rigsdag in Denmark from 1849 until 1953, when the bicameral system was abolished. The house had powers equal to the Folketing, which made the two houses of parliament hard to distinguish. Originally it was… …   Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”